Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 30.05.2018 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.