Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul.1 Maja 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 23.05.2019 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej.