Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18.03.2022

Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 marca 2022 o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariusza: HEART (LUXEMBOURG) S.À R.L., spółka założona i działająca na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą w Luksemburgu, ulica 2 place de Strasbourg, 2562-Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wzór pełnomocnictwa oraz informacje o ilości akcji i głosów na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.