Współpraca z PKP

Rozpoczynamy ścisłą współpracę z PKP, dostarczając dedykowane produkty i innowacyjne rozwiązania. W lipcu powstaje rosyjska spółka ALUMAST RU.