Powstaje spółka SWE Sp. z o.o.

Powstaje spółka SWE Sp. z o.o. – inżynieryjna firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii.

Otrzymujemy dopuszczenia do stosowania słupów kompozytowych oświetleniowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.