Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (SMARTPOLE CHARGER)

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za SMARTPOLE CHARGER – stację ładowania samochodów elektrycznych zintegrowaną w kompozytowym słupie oświetleniowym podczas targów ŚWIATŁO 2020