Aktywna promocja postępu naukowo-mechanicznego

Rosyjski Komitet Organizacyjny Targów „Brussels Innova” 2012 nagrodził Alumast S.A. za aktywną promocję postępu naukowo-mechanicznego i wysokie osiągnięcia na 61-ej wystawie wynalazków, badań naukowych i nowych technologii w Brukseli 2012.