Alumast S.A.

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000031909
NIP 647-22-13-249

Kapitał zakładowy 11.352.090,00 zł w całości wpłacony

Zarząd

Zbigniew Szkopek jest związany ze spółką Alumast S.A. od początku jej istnienia, jako akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej, obecnie Członek Zarządu. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki COMHOP Sp. z o.o. (d. Hotel Polonia Sp. z o.o.).

Beata Hut jest związana ze spółką Alumast S.A. od października 2002 roku. Obecnie Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej

Arkadiusz Pietraszewski Specjalista od wdrożeń systemów zarządzania. W życiu zawodowym zajmował się poprawą efektywności i wydajności w kilkunastu przedsiębiorstwach w obszarach produkcji oraz handlu. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych, będąc dyrektorem tychże projektów.
Jako dyrektor zakładów produkcyjnych odnosił sukcesy w zmianach organizacji pracy, tworzeniu systemów motywacyjnych co skutkowało poprawą produktywności przedsiębiorstw. W latach 2013- 2021 w strukturach grupy Track Tec S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Operacyjnego, odpowiedzialny za 3 zakłady produkcyjne. Absolwent dwóch kierunków z zakresu zarządzania na UJ.

Rada nadzorcza

Leszek Kołoczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Przewodniczący Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego w GSU S.A. (d. Gliwicka Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, zarządzaniu ryzykiem przemysłowym, zamówieniach publicznych, jest agentem ubezpieczeniowym. Karierę rozpoczynał jako niezależny doradca w sektorze usług finansowych – pośrednictwo ubezpieczeniowe i kontynuował na stanowiskach zarządczych w Jastrzębskiej Spółce Ubezpieczeniowej, a następnie w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studium ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr nauk ekonomicznych z dyplomem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Od 2004 roku pracuje na rynku usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 50 projektów doradczych i inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 40 mln EUR. Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jakub Powroźnik Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Adwokat wyspecjalizowany w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Przemysław Hewelt Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 obronił doktorat z finansów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pracował w bankach, firmach doradczych oraz produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech gdzie m.in. zasiadał w radzie nadzorczej Biogas Nord AG. Obecnie pracuje dla niemieckiej firmy zajmującej się rozwiązaniami w zakresie zarządzania ryzykiem Scope Risk Solutions we Frankfurcie nad Menem.

Tomasz Siwowski jest profesorem nauk technicznych, kierownikiem Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej (PRz), przewodniczącym Rady Dyscypliny „Inżynieria Lądowa i Transport” na PRz. Od ponad 30 lat prowadzi badania naukowe w zakresie wdrożenia nowych materiałów konstrukcyjnych do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu (kompozyty FRP, stopy aluminium, betony niekonwencjonalne itp.), badań, diagnostyki i monitoringu obiektów infrastruktury transportu, trwałości infrastruktury transportu w cyklu życia oraz projektowania i budowa infrastruktury transportu, spełniającej wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym.

Robert Jędrzejczyk Radca prawny z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawnego doradztwa gospodarczego na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Członek władz licznych spółek kapitałowych od 1997 r.