Alumast S.A.

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000031909
NIP 647-22-13-249

Kapitał zakładowy 7.890.551,00 zł
Kapitał wpłacony 7.890.551,00 zł

Zarząd

Zbigniew Szkopek jest związany ze spółką Alumast S.A. od początku jej istnienia, jako akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej, obecnie Prezes Zarządu. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki COMHOP Sp. z o.o. (d. Hotel Polonia Sp. z o.o.).

Beata Hut jest związana ze spółką Alumast S.A. od października 2002 roku. Obecnie Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej

Rada nadzorcza

Michał Barda Przewodniczący Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Prezes spółek: BARDA SP. Z O.O. RADOMSKO od 2014r., BW LOGISTYKA SP. Z O.O. RADOMSKO od 2008r. do 2017r., PACKON SP. Z O.O. JEDLNO PIERWSZE od 2016r., WICEPREZES SPÓŁKI: PANACEUM FITNESS SP. Z O. O. RADOMSKO od 2016r. do 2017r.

Leszek Kołoczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Przewodniczący Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego w GSU S.A. (d. Gliwicka Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, zarządzaniu ryzykiem przemysłowym, zamówieniach publicznych, jest agentem ubezpieczeniowym. Karierę rozpoczynał jako niezależny doradca w sektorze usług finansowych – pośrednictwo ubezpieczeniowe i kontynuował na stanowiskach zarządczych w Jastrzębskiej Spółce Ubezpieczeniowej, a następnie w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studium ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr nauk ekonomicznych z dyplomem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Od 2004 roku pracuje na rynku usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 50 projektów doradczych i inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 40 mln EUR. Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jarosław Puzoń Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Karierę rozpoczynał od stanowisk kierowniczych w Remix Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Następnie piastował stanowiska zarządcze w Zakładzie Innowacyjnych Technik Energetycznych Promat i Promat Gliwice Sp. z o.o. oraz Hefal Serwis S.A. i J. Musioł PPHU MARKO S.j.

Michał Górecki Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Członek rad nadzorczych w krakowskich TINES S.A. i Megachemie Research & Technologies S.A. Radca prawny i właściciel kancelarii radcowskiej ASCALION wyspecjalizowanej w obsłudze podmiotów gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Columbus School of Law prowadzonej na Uniwersytecie Jagiellońskim przez The Catholic University of America. Ukończył także International and European Legal Studies Programme na University of Antwerp w Belgii.

Maciej Molewski