Alumast S.A.

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000031909
NIP 647-22-13-249

Kapitał zakładowy 7.890.551,00 zł
Kapitał wpłacony 7.890.551,00 zł

Zarząd

Zbigniew Szkopek jest związany ze spółką Alumast S.A. od początku jej istnienia, jako akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej, obecnie Prezes Zarządu. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki COMHOP Sp. z o.o. (d. Hotel Polonia Sp. z o.o.).

Beata Hut jest związana ze spółką Alumast S.A. od października 2002 roku. Obecnie Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej

Rada nadzorcza

Leszek Kołoczek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Przewodniczący Rady Nadzorczej Hefal Serwis S.A. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Nadzoru Właścicielskiego w GSU S.A. (d. Gliwicka Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, zarządzaniu ryzykiem przemysłowym, zamówieniach publicznych, jest agentem ubezpieczeniowym. Karierę rozpoczynał jako niezależny doradca w sektorze usług finansowych – pośrednictwo ubezpieczeniowe i kontynuował na stanowiskach zarządczych w Jastrzębskiej Spółce Ubezpieczeniowej, a następnie w GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych. Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz podyplomowe studium ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr nauk ekonomicznych z dyplomem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Bartosz Zalewski Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Akcjonariusz i udziałowiec oraz członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Od 2004 roku pracuje na rynku usług doradztwa finansowego. Zrealizował ponad 50 projektów doradczych i inwestycyjnych o sumie transakcji przekraczającej 40 mln EUR. Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jakub Powroźnik Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Adwokat wyspecjalizowany w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Przemysław Hewelt Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 obronił doktorat z finansów na Wydziale Finansów i Rachunkowości Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pracował w bankach, firmach doradczych oraz produkcyjnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech gdzie m.in. zasiadał w radzie nadzorczej Biogas Nord AG. Obecnie pracuje dla niemieckiej firmy zajmującej się rozwiązaniami w zakresie zarządzania ryzykiem Scope Risk Solutions we Frankfurcie nad Menem.

Przemysław Kulasiewicz Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022.  Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunku finanse i rachunkowość. Od 2017 prowadzi własną działalność gospodarczą oferującą usługi doradztwa w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz finansów w przedsiębiorstwie.

Bartosz Król Członek Rady Nadzorczej z terminem kadencji do 26.06.2022.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi. Od 2018 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem biznesowym. W 2017 roku ukończył kurs prowadzenia biznesu w ASBiRO.