Raporty

Budowanie i umacnianie relacji z akcjonariuszami jest podstawową wartością Spółki w obszarze relacji inwestorskich. To podejście wynika bezpośrednio z konsekwentnej realizacji strategii biznesowej ALUMAST S.A., a swoje odzwierciedlenie znajduje w transparentnej polityce komunikacji, której elementem są nasze raporty bieżące i okresowe.