Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla ALUMAST SA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cele projektu:

Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych.

Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach.

Okres realizacji : 01.08.2020 – 31.10.2020
Wartość projektu : 121 475,01 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 121 475,01 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)