Tytuł projektu:

„ZAPROJEKTUJ Z NAMI BEZPIECZNY I NOWOCZESNY ŚWIAT – Internacjonalizacja innowacyjnych rozwiązań na bazie słupów kompozytowych”


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.5.5. „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Krótki opis projektu:

Niniejszy projekt dotyczy udziału Wnioskodawcy w międzynarodowych targach skupiających się wokół branży oświetleniowej i telekomunikacyjnej oraz promocja polskich produktów na rynkach zagranicznych. Promowane produkty to słupy kompozytowe oferujące oprócz standardowej funkcji jaką jest oświetlenie, szereg dodatkowych opcji takich jak funkcja ładowania telefonów, ładowania pojazdów elektrycznych, wyposażenie słupa w nadajniki dźwiękowe, świetlne systemy ostrzegawcze a także czujniki ruchu.

Udział w targach umożliwia ekspansję na rynki zagraniczne i promocję innowacyjnych rozwiązań, które wyróżniają się na tle innych ze względu na liczne zalety. Natomiast usługa doradcza ma pomóc Wnioskodawcy w zbadaniu rynku pod kątem ewentualnych wymagań i regulacji dot. branży w której działa Wnioskodawca a także pomóc w zbudowaniu sieci dystrybucji na danym rynku poprzez przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz instrukcji niezbędnych do sprzedaży produktów.

Cele projektu:

Spółka chce zintensyfikować swoje działania na targach międzynarodowych.

Celem spółki jest pozyskanie dystrybutorów na danych rynkach docelowych. Grupą docelową dla Wnioskodawcy są hurtownie elektryczne, producenci opraw oświetleniowych, projektanci oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałe firmy dystrybuujący słupy oświetleniowe na danych rynkach.

Okres realizacji : 01.08.2019 – 31.10.2021
Wartość projektu : 135 021,62 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:  67 510,81 zł