W drogownictwie liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo. Z uwagi na swoje właściwości słupy kompozytowe montowane przy drogach stanowią integralny element infrastruktury o cechach bezpieczeństwa biernego, która wybacza błędy kierowców. Atutem jest również możliwość dostosowania parametrów technicznych i montażowych do warunków otoczenia, w którym funkcjonować będą słupy. Lekkość konstrukcji gwarantuje ekonomiczny transport, montaż i konserwację. W newralgicznych miejscach istnieje możliwość zastosowania zaawansowanych, inteligentnych rozwiązań służący dodatkowemu zabezpieczeniu pieszych i kierowców (m.in. doświetlenie, sygnalizacja świetlna i głosowa, system detekcji ruchu i in.)