Badania i rozwój

Pozycja lidera rynku kompozytowych oraz aluminiowych rozwiązań oświetleniowych i konstrukcyjnych to efekt stałej dbałości o udoskonalanie ich technologicznych i jakościowych właściwości.

W jaki sposób dbamy o rozwój oferty ALUMAST S.A.?

Podstawa naszych działań to:

  • własne zaplecze badawcze
  • ścisła współpraca z ośrodkami naukowymi
  • partnerstwo z doświadczonymi podmiotami z branży projektowej

Ich efektem są:

  • badania zderzeniowe
  • optymalizacja odporności mechanicznej naszych produktów
  • podniesienia poziomu bezpieczeństwa biernego konstrukcji
  • patenty i prototypy

W oparciu o wspólne działania z ośrodkami naukowymi oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów ALUMAST S.A. stale poszukujemy nowych zastosowań kompozytu, dbając o to, by właściwości tego materiału wykorzystywać szerzej w branży energetycznej, kolejowej, a także w infrastrukturze drogowej, wodociągowej czy branży HoReCa.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu badawczego złożonego z pracowników firmy, naukowców oraz studentów powstała m.in.: aplikacja do badania parametrów wytrzymałościowych słupów oświetleniowych i masztów flagowych zgodna z normą EN 1991-1-4. Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą, realizując cykliczne szkolenia dla samorządowców, zarządców dróg i projektantów z zakresu wpływu kompozytu polimerowego na podniesienie poziomu bezpieczeństwa biernego. Równie ważne z punktu widzenia odbiorców produktów Alumast S.A. są kwestie ekonomiczne, ekologiczne oraz komfort użytkowania konstrukcji kompozytowych.