Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo

Stale monitorujemy i udoskonalamy proces projektowania i produkcji naszych konstrukcji kompozytowych.

Z myślą o odbiorcach, użytkownikach i dystrybutorach dbamy o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. Potwierdzają to kluczowe certyfikaty i dopuszczenia oraz regularna recertyfikacja słupów z oferty ALUMAST S.A.

Szczególnie istotnym elementem strategii Spółki jest oferowanie produktów z cechami biernego bezpieczeństwa potwierdzonymi w testach zderzeniowych wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym. Dzięki temu bezpieczne słupy kompozytowe redukują skutki zderzenia pojazdu z słupem chroniąc zdrowie i życie ludzkie. Unikalne właściwości produktów Alumast S.A. znajdują szerokie zastosowanie na wszystkich kategoriach dróg a także w sektorze, kolejowym, energetyczny, wojskowym i cywilnym.

Słupy kompozytowe posiadają Certyfikat Zgodności (CE) z normą europejską EN 40-7:2002, a także spełniają wymagania normy PN-EN 12767. Trwałość, odporność na uderzenia i szczelność konstrukcji potwierdza certyfikacja IP i IK. Z uwagi na strategiczne znaczenie rozwiązań kompozytowych Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji nadało Spółce Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2522 H.

Spółka posiada również m.in. pozytywne opinie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, dotyczące odporności konstrukcji kompozytowych na wysokie wyładowania elektryczne i oddziaływanie prądów zwarciowych. W wyniku badań potwierdzono aerodynamiczne bezpieczeństwo masztów flagowych i niską emisję CO2 w procesie produkcji słupów kompozytowych Alumast S.A.

Więcej na https://www.alumast.eu/do-pobrania/certyfikaty/

Sprawdź czy dostawca słupów oświetleniowych spełnia wszystkie wymagania i działa zgodnie z prawem!
Zapoznaj się z wytycznymi przygotowanymi przez jednostkę certyfikującą “ZETOM” i zobacz naszą prezentację

Masz wątpliwości? Napisz do nas!