Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo

Stale monitorujemy i udoskonalamy proces projektowania i produkcji naszych konstrukcji kompozytowych.

Z myślą o odbiorcach, użytkownikach i dystrybutorach dbamy o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. Potwierdzają to kluczowe certyfikaty i dopuszczenia oraz regularna recertyfikacja słupów z oferty ALUMAST S.A.

Szczególnie istotne dla Spółki jest realizacja norm z zakresu bezpieczeństwa materiałów i produktów, dzięki temu nasze rozwiązania kompozytowe stosowane są na wszystkich kategoriach dróg, a także w sektorze kolejowym, energetycznym czy wojskowym.

Słupy kompozytowe posiadają Certyfikat Zgodności (CE) z normą europejską EN 40-7:2002, a także spełniają wymagania normy PN-EN 12767. Trwałość, odporność na uderzenia i szczelność konstrukcji potwierdza certyfikacja IP i IK. Z uwagi na strategiczne znaczenie rozwiązań kompozytowych Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji nadało Spółce Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2522 H.

Spółka posiada również m.in. pozytywne opinie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, dotyczące odporności konstrukcji kompozytowych na wysokie wyładowania elektryczne i oddziaływanie prądów zwarciowych. W wyniku badań potwierdzono aerodynamiczne bezpieczeństwo masztów flagowych i niską emisję CO2 w procesie produkcji słupów kompozytowych Alumast S.A.