Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019:

Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.:
Liczba głosów: 1 500 000
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 44,38%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01%

Krzysztof Stanik
Liczba głosów: 865 000
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,59%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96%

COMHOP Sp. z o.o.:
Liczba głosów: 546 320
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 16,16%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%

Zbigniew Szkopek:
Liczba głosów: 418 689
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,39%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu