Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Złożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Data: 2022-04-27
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr152022Data sporządzenia:2022-04-27Skrócona nazwa emitentaALUMAST S.A.TematZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie ObrotuPodstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Alumast S.A. _”Spółka”_ informuje, że w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect raz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofani z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-27 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu
2022-04-27Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZłożenie wniosku do KNF o wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2022-04-27
Rok biezacy2022
Numer15
adres wwwwww.alumast.eu