Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
Data: 2022-01-25
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

2022.01.25_K.Stanik_Zawiadomienie_Zmiana_Stanu_Posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _”Spółka”_ informuje, iż: w dniu 25 stycznia 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Stanika zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zmniejszenia udziału Pana Krzysztofa Stanika w kapitale zakładowym Spółki.
Otrzymane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki Plik Opis 2022.01.25_K.Stanik_Zawiadomienie_Zmiana_Stanu_Posiadania.pdf K.Stanik- Zawiadomienie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-25 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2022-01-25 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2022-01-25
Rok biezacy2022
Numer5
adres wwwwww.alumast.eu