Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB-W_ASO: Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
Data: 2022-03-29
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 122022
Data sporządzenia:2022-03-29
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A._”Spółka”_ informuje, iż w dniu 29 marca 2022 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _”Ustawa o Ofercie”_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5_ i art. 87 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2_ oraz art. 77 ust.7 Ustawy o Ofercie.
Załączniki Plik Opis Zawiadomienie_Z.Szkopek_HEART.pdf Zawiadomienie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-29 Zbigniew Szkopek Członek Zarządu
2022-03-29Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2022-03-29
Rok biezacy2022
Numer12
adres wwwwww.alumast.eu

Załączniki