Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Data: 2022-07-15
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 192022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _dalej: “Spółka”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2022 powziął informację, o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego _dalej: “KNF”_ decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 29 lipca 2022 r.
W związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, Zarząd Spółki informuje, iż niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ wniosek o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW z dniem 29 lipca 2022 roku.
W związku z powyższym, Spółka informuje, że po wycofaniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
2022-07-15 Arkadiusz Pietraszewski Członek Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulUdzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2022-07-15
Rok biezacy2022
Numer19
adres wwwwww.alumast.eu