Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
Data: 2021-11-19
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki

Krzysztof_Stanik_Alu_Zmiana_Stanu_Posiadania_18-11_2021.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Z.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S.A_R.L._Zmiana_stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Z.Szkopek_Zmiana_Stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
J.Orzel_zmiana_stanu_posiadania.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr142021
Data sporządzenia:2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_, art. 69 ust. 2 pkt 1_ lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. _”Spółka”_ informuje, iż:
1_ w dniu 18 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Stanika zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zmniejszenia udziału Pana Krzysztofa Stanika w kapitale zakładowym Spółki.
2_ w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od stron umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 r. stanowiącej porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983_ _”Ustawa o Ofercie”_ zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zwiększenia udziału Pana Zbigniewa Szkopka, podmiotów od niego zależnych oraz działających z nim w porozumieniu w kapitale zakładowym Spółki.
3_ w dniu 19 listopada 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Janusza Orła i Pana Zbigniewa Szkopka jako stron porozumienia w sprawie zgodnego głosowania zawartego w dniu 28 września 2021 r. zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie zostało przygotowane na podstawie art. 69 i art. 87 Ustawy o Ofercie oraz dotyczy zwiększenia udziału stron porozumienia w kapitale zakładowym Spółki.
Otrzymane zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki PlikOpis
Krzysztof_Stanik_Alu_Zmiana_Stanu_Posiadania_18-11_2021.pdf Zawiadomienie – K.Stanik
Z.Szkopek_HEART__LUXEMBOURG__S.A_R.L._Zmiana_stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie – Z.Szkopek – HEART _LUXEMBOURG_ S.A R.L.
Z.Szkopek_Zmiana_Stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie – Z.Szkopek
J.Orzel_zmiana_stanu_posiadania.pdf Zawiadomienie – J.Orzeł

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-11-19 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-11-19
Rok biezacy2021
Numer14
adres wwwwww.alumast.eu