Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Data: 2021-09-30
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki

Zawiadomienie_Z.Szkopek_-_zbycie_akcji_do_COMHOP.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zawiadomienie_Comhop_-_nabycie_akcji_od_Z.Szkopek.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zawiadomienie_COMHOP_-_zbycie_akcji_do_J.Orzel.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 10 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 września 2021 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od:
– Pana Zbigniewa Szkopka
– COMHOP Sp. z o.o. _podmiot blisko związany z Panem Zbigniewem Szkopkiem
Załączniki Plik Opis
Zawiadomienie_Z.Szkopek_-_zbycie_akcji_do_COMHOP.pdf Zawiadomienie Z. Szkopek
Zawiadomienie_Comhop_-_nabycie_akcji_od_Z.Szkopek.pdf Zawiadomienie o nabyciu – COMHOP
Zawiadomienie_COMHOP_-_zbycie_akcji_do_J.Orzel.pdf Zawiadomienie o zbyciu – COMHOP

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-09-30
Rok biezacy2021
Numer10
adres wwwwww.alumast.eu