Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB-W_ASO: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Data: 2021-11-04
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki

Zawiadomienie_Z.Szkopek.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zawiadomienie_COMHOP_Sp._z_o.o..pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr132021
Data sporządzenia:2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 04 listopada 2021 roku otrzymał zawiadomienia od:
– Pana Zbigniewa Szkopka
– COMHOP Sp. z o.o. _podmiot blisko związany z Panem Zbigniewem Szkopkiem_
o ustanowieniu zastawów rejestrowych i zastawów zwykłych na:
– 2.500.000 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 PLN, kod ISIN PLALMST00077 należących do Pana Zbigniewa Szkopka
– 418 689 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 418.689 PLN, kod ISIN PLALMST00010 należących do Pana Zbigniewa Szkopka
– 546 276 akcjach zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 418.689 PLN, kod ISIN PLALMST00010 należących do COMHOP Sp. z o.o.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki Plik Opis
Zawiadomienie_Z.Szkopek.pdf Zawiadomienie Z.Szkopek
Zawiadomienie_COMHOP_Sp._z_o.o..pdf Zawiadomienie COMHOP Sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-11-04 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-11-04
Rok biezacy2021
Numer13
adres wwwwww.alumast.eu