Zawarcie umowy pożyczki ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki
Data: 2021-11-04
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr122021
Data sporządzenia:2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawarcie umowy pożyczki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd spółki Alumast S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Spółka zawarła ze spółką EV CHARGE Sp. z o.o. _”Pożyczkodawca”_ umowę pożyczki _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Spółce pożyczki w kwocie 2.985.000 zł _”Pożyczka”_. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości WIBOR 3M + 3,5% w skali roku. Spłata Pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2022 r. Pożyczka została zabezpieczona oświadczeniem Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 4.500.000 PLN _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych złotych_.

Pożyczka zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby Spółki, w tym zredukowanie przeterminowanych zobowiązań oraz na zakup surowców w celu realizacji pozyskanych i przyszłych zamówień.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2021-11-04Zbigniew SzkopekPrezes Zarządu2021-11-04Beata HutWiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawarcie umowy pożyczki
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-11-04
Rok biezacy2021
Numer12
adres wwwwww.alumast.eu