Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.
Data: 2021-07-13
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Zawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 lipca 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy ramowej z Budimex S.A.
Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Stron dotyczących realizowania przez Budimex S.A. inwestycji przy użyciu słupów kompozytowych spełniających normę PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań oraz płotków ochronno-naprowadzających produkowanych przez Alumast S.A. _dalej: produkty_
W ramach zawartego porozumienia Budimex S.A. deklaruje, iż będzie dokładał wszelkich starań, aby umożliwić zastosowanie produktów Alumast S.A. w ramach realizowanych inwestycji.
Budimex S.A. deklaruje zakupić 2.500 sztuk słupów, pod warunkiem uzyskania dopuszczenia zastosowania produktów Alumast S.A. w danej inwestycji. W przypadku uzyskania zatwierdzenia produktów Alumast do wbudowania w ramach danej inwestycji, zostaną zawarte odrębne umowy na dostawę lub o wykonanie robót budowlanych.
Porozumienie zostało zawarte na okres pięciu lat.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawarcie porozumienia o współpracy z Budimex S.A.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-07-13
Rok biezacy2021
Numer8
adres wwwwww.alumast.eu