Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021
Data: 2021-06-30
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021:

Krzysztof Stanik
Liczba głosów: 1 637 097
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 51,94%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 20,75%

COMHOP Sp. z o.o.:
Liczba głosów: 546 276
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 17,33%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%

Zbigniew Szkopek:
Liczba głosów: 918 689
% udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,15%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,64%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulWykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-06-30
Rok biezacy2021
Numer7
adres wwwwww.alumast.eu