Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A. ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.
Data: 2021-09-24
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 9 2021
Data sporządzenia: 2021-09-24
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Podpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 września 2021 roku został podpisany list intencyjny z TAURON Nowe Technologie S.A.
W ramach zawartego porozumienia Alumast S.A. i TAURON Nowe Technologie S.A. wyraziły zainteresowanie podjęciem współpracy w zakresie rozwiązań oferowanych przez Alumast S.A. poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
TAURON Nowe Technologie S.A. podejmie niezbędne działania w celu proponowania swoim klientom z segmentu jednostek samorządu terytorialnego, bezpiecznych przejść dla pieszych będących w ofercie Alumast S.A.
List intencyjny został zawarty na okres 24 miesięcy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulPodpisanie listu intencyjnego z TAURON Nowe Technologie S.A.
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-09-24
Rok biezacy2021
Numer9
adres wwwwww.alumast.eu