Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej
Data: 2021-06-11
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42021
Data sporządzenia:2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta ALUMAST S.A.
Temat Decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej
Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”_, informuje, iż 11 czerwca 2021 roku Spółka odebrała decyzję Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 75%, w łącznej kwocie 1.049.471,64 zł. Pozostała część subwencji w wysokości 349.823,88 zł Spółka zobowiązana jest do spłaty w 24 równych ratach począwszy od lipca 2021 r. Pozostająca do spłaty kwota subwencji nie jest oprocentowana.
O przyznaniu subwencji Zarząd Spółki informował w raporcie nr 2/2020 z 11 maja 2020 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-02 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2021-06-02Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulDecyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji finansowej
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2021-06-11
Rok biezacy2021
Numer4
adres wwwwww.alumast.eu