W nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z 18 maja 2018 roku Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie o zawarciu przez lidera konsorcjum, w skład którego wchodzi Alumast S.A., pięciu umów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej.
Alumast S.A., w ramach tych projektów, będzie dostarczał kompozytowe słupy teletechniczne. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w latach 2018-2020. Łączna wartość dostarczonych słupów to:19,2 mln zł, przy czym w 2018 roku: 4,6 mln zł, w 2019 roku: 9,8 mln zł, w 2020 roku: 4,8 mln zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu