Zarząd Alumast S.A. informuje, iż podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast RU. Zakończenie działalności Alumast RU jest konieczna z uwagi na utratę rynku na rzecz konkurencji rosyjskiej. Decyzja o likwidacji spółki jest podyktowana również faktem fatalnego klimatu do
prowadzenia działalności przez polskie firmy na terenie Rosji oraz brakiem ubezpieczeń eksportowych dla dotychczasowych klientów.
Alumast S.A. utworzył w latach poprzednich odpisy aktualizujące na należności od Alumast RU oraz na udziały w tej spółce, w związku z tym decyzja o likwidacji nie będzie miała wpływu na wynik finansowy Alumast S.A. w 2016 roku.
Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana 12 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu