Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 27 lipca 2016 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Spółki na dostawę słupów kompozytowych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość oferty to: 647,9 tys. zł netto.
Dostawy będą realizowane w 2016 i 2017 roku.
O podpisaniu umowy Spółka poinformuje odrębnym komunikatem. 
Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu