Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., otrzymała zamówienie na dostawę kompozytowych słupów serwisowych, produkowanych przez Alumast S.A., wraz z osprzętem, od firmy RUTEX Sp. z o.o.
Wartość zamówienia to: 443 000,00 zł netto
Dostawy będą realizowane do 31 sierpnia 2016 roku.
Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w ocenie Zarządu zamówienie będzie miało wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu