Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 czerwca 2015 roku:

Hotel Polonia Sp. z o.o.
– liczba głosów: 1.546.320
– % udział w liczbie głosów na WZ: 70,19%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,87%

Zbigniew Szkopek
– liczba głosów: 415.021
– % udział w liczbie głosów na WZ: 18,84%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,55%

Hefal Serwis S.A.
– liczba głosów: 191.659
– % udział w liczbie głosów na WZ: 8,70%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 3,95%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu