Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18 maja 2018 roku powziął informację, iż konsorcjum, którego członkiem jest Alumast S.A. wygrało pięć przetargów na wybudowanie i uruchomienie napowietrznej sieci światłowodowej. Alumast S.A., w ramach tych projektów, będzie dostarczał kompozytowe słupy teletechniczne. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w latach 2018-2020. Łączna wartość dostarczonych słupów to:19,2 mln zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu