Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21 kwietnia 2017 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych.
Wartość zamówienia to: 303 096,00 zł netto
Termin realizacji to czerwiec/lipec 2017 rok.

Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu