Zarząd Alumast S.A. informuje, iż SWE sp. z o.o. spółka zależna Alumast S.A. 26 czerwca 2020 roku podpisała umowę na realizację projektu z dofinansowaniem z Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS pod nazwą “Innowacyjny system efektywnego zasilania maszyn i urządzeń w podziemnych wyrobiskach górniczych”. Projekt przewiduje wypracowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych, co w efekcie zapewni poszerzenie oferty i wzmocnienie pozycji rynkowej SWE sp. z o.o. a tym samym całej Grupy kapitałowej Alumast.

Projekt będzie realizowany przez SWE sp. z o.o. we współpracy z 6 partnerami naukowymi, w tym 2 uczelniami zagranicznymi. SWE sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za opracowanie zintegrowanego szynoprzewodu z wykorzystaniem technologii kompozytowej. Łączny budżet projektu wynosi ponad 3 mln euro. Zakres prac SWE sp. z o.o. o wartości ponad 0,5 mln euro realizowany będzie w okresie 36 miesięcy od dnia 1.07.2020 r.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu