Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 maja 2018 roku podjął decyzję w sprawie likwidacji spółki zależnej Alumast GmbH. Zakończenie działalności Alumast GmbH podyktowane jest tym, iż działalność spółki nie jest efektywna, spółka kolejny rok obrotowy generuje stratę. Decyzja o likwidacji Alumast GmbH wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Alumast S.A. zmierzającą do uproszczenia jej struktury, zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz skoncentrowania uwagi na spółkach działających w branży oświetleniowej, energetycznej, teletechnicznej oraz rolniczej. Rynek reklamy będzie obsługiwanych wyłącznie przez Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu