Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 kwietnia 2017 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych.
Wartość zamówienia to: 232 000,70 zł netto
Dostawy będą realizowane w okresie od maja do lipca b.r.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu