Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku:

Hotel Polonia Sp. z o.o.
– liczba głosów: 1.546.320
– % udział w liczbie głosów na WZ: 54,02%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 31,62%

Zbigniew Szkopek
– liczba głosów: 415.021
– % udział w liczbie głosów na WZ: 14,50%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 8,49%

Krzysztof Stanik
– liczba głosów: 901.300
– % udział w liczbie głosów na WZ: 31,48%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,43%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu