Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 otrzymał od Pana Adama Guza, członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. informację o zawarciu 20 kwietnia 2015 roku przez Letus Capital S.A. umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Letus Capital S.A. kupił 358.884 akcji Alumast S.A.
Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż Pan Adam Guz, na dzień zawarcia umowy, w Spółce ALUMAST S.A. wchodzi w skład organu nadzorczego, tj. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i był Prezesem Zarządu Letus Capital S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu