Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., zawarła umowę na dostawę żerdzi kompozytowych produkowanych przez Alumast S.A.
Wartość umowy to: 799.520 zł netto
Dostawy będą realizowane w II i III kwartale 2017 roku

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu