Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 31 października 2017 roku otrzymał zamówienie na dostawę masztów kompozytowych oświetleniowych o wysokości 16 m dla Polskich Linii Kolejowych. Wartość zamówienia to: 413.000 zł netto, a termin realizacji to listopad 2017 – luty 2018 rok.

Zarząd uznał informację za istotną, ponieważ jest to pierwsze zamówienie na wysokie maszty kompozytowe oświetleniowe realizowane dla polskiej kolei.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu