Zarząd spółki Alumast S.A. informuje, że w dniu 06 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od:
– Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.
– Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.
– Pana Michała Bardy – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.
Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu