Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.10.2018:

Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.:
Liczba głosów: 2 000 000
% udział w liczbie głosów na NWZ: 66,3%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 25,35%

COMHOP Sp. z o.o.:
Liczba głosów: 546 320
% udział w liczbie głosów na NWZ: 18,1%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92%

Zbigniew Szkopek:
Liczba głosów: 418 689
% udział w liczbie głosów na NWZ: 13,9%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu