Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017:

COMHOP Sp. z o.o. .
Liczba głosów: 1 546 320
% udział w liczbie głosów na NWZ: 61%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 31,6%

Zbigniew Szkopek:
Liczba głosów: 418 689
% udział w liczbie głosów na NWZ: 16,5%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,56%

Krzysztof Stanik
Liczba głosów: 520.000
% udział w liczbie głosów na NWZ: 20,5%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,6%

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu