Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 11 maja 2020 roku otrzymał informację o pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania subwencji finansowej w wysokości 1.399.295,52 zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu