Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 21 lutego 2018 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od:

– Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.

– Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu