Zarząd spółki Alumast S.A. informuje, że w dniu 06 września 2017 otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od Spółki CMHOP Sp. z o.o. – podmiotu blisko związany z Panem Zbigniewem Szkopkiem – Prezesem Zarządu Alumast S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki