Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż 10 sierpnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od:

– Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.

– Spółki Col-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu