Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 31 grudnia 2016 roku zwarł z Energy Composites Sp. z o.o. _spółką zależną_ umowę, na mocy której Alumast S.A. sprzedał Energy Composites Sp. z o.o. technologię dot. mobilnej linii zasilającej/ serwisowej za cenę 1.200.000 zł. Na technologię składa się m.in. know-how, prawo do zgłoszenia patentowego _krajowego i międzynarodowego_ dla wynalazku P-415303, informacje na temat dostawców komponentów oraz rynków sprzedaży.

Mobilna linia serwisowa/ zasilająca jest produktem do zastosowania przede wszystkim w branży energetycznej, w ramach której działa Energy Composites Sp. z o.o..

Przeniesienie technologii jest elementem strategii Grupy Kapitałowej, której celem jest jasny podział obszarów działania Alumast S.A. i Energy Composites Sp. z o.o.. Alumast S.A. w kolejnych latach będzie wzmacniał pozycję na rynku słupów oświetleniowych i masztów flagowych, a Energy
Composites Sp z o.o. skupi swoją uwagę na rynku energetycznym.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu