Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od Pana Zbigniewa Szkopka – Prezesa Zarządu Alumast S.A.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki